top of page

PLADAO CAFE' by ZAND

Category : Cafe

Location : Pattaya ,Thailand

Year : 2021จากที่เราออกแบบงานปรับปรุง >> Zand Morada Renovation ไปคราวก่อน ได้มีโอกาสออกแบบมุมด้านหน้าของโรงแรมเพิ่มเติมให้เป็นคาเฟ่กึ่งบาร์ ในสไตล์อียิปต์ ที่ไม่ซ้ำใคร


----------------------------------------


THE COLLECTIVE STUDIO CO., LTD.

Architecture & Interior Design

www.ctstu.com

Tel. 094 442 4652


ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราได้ที่นี่

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page