top of page

กลับมาอีกครั้ง! กับงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023 ทางเหนือสุดแดนสยาม


งานไทยแลนด์เบียนนาเล่
งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ในปีนี้งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 มาพร้อมกับคอนเซปต์ภายใต้คำว่า "เปิดโลก" (The Open World) ที่มีความหมายตรงไปตรงมา แต่กลับมีนัยยะหลายประการให้เราได้นึกคิด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นร่วมสมัยในระดับโลก, การตอบสนองต่อยุคหลัง

โลกาภิวัตน์ที่การผ่อนคลายพรมแดน เริ่มขึ้นหลังยุคสงครามเย็น จนส่งผลให้เกิดการอพยพเป็นจำนวนมากของผู้คนและทุนข้ามชาติ เป็นต้น


เนื่องจากเชียงรายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และทางทีมภัณฑารักษ์เห็นความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีตที่จะนำพาเราก้าวไปสู่อนาคต แนวคิดการจัดงานเบียนนาเล่ครั้งนี้ จึงเน้นแง่มุมทางประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของเชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเพื่อเผยให้เห็นถึงมุมมองของเรื่องเล่าขนาดย่อม มิติความหลากหลายของวัฒนธรรม และระบบนิเวศของเมือง


งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 จึงเน้นบริบทของเชียงราย เพื่อจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์หลังโควิด-19 ในปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่ในระดับท้องถิ่นกับท้องถิ่นอื่นๆ ในภูมิภาคและโลก และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลาย และประเด็นร่วมสมัยที่เกิดขึ้น จนสู่การตั้งคำถามด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัย ว่า....


เราจะสามารถจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของอนาคตที่ดีกว่านี้ได้อีกหรือไม่?

ด้วยเหตุนี้นิทรรศการจึงเชิญชวนให้ศิลปิน และผู้ชมพิจารณาคำถามต่อไปนี้  เราจะจัดการกับประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของเมืองได้อย่างไร เราจะแยกความแตกต่างระหว่างตำนาน เรื่องแต่ง และความเป็นจริงด้วยการค้นคว้าจากพงศาวดาร แหล่งโบราณคดี ซากปรักหักพัง โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) ได้อย่างไร และเราจะทำสิ่งนี้ในลักษณะที่รวมสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตเหล่านี้เข้ากับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย และประวัติศาสตร์ของปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร


โดยไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 มีองค์ประกอบสามส่วน คือ

1) นิทรรศการหลักที่จัดโดยทีมภัณฑารักษ์ จะจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทั่วตัวเมืองเชียงราย และเขียงแสน

2) Pavilion หรือ ศาลา เป็นการแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มของศิลปิน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ โดยมีศาลาประมาณ 10 แห่ง ทั่วตัวเมืองเชียงรายแสดงคู่ขนานไปกับนิทรรศการหลัก


3) Collateral Events เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงเบียนนาเล่ เช่น เทศกาลดนตรีชาติพันธุ์ โดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย งานฉายภาพยนตร์โดยทำงานร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และการแสดงสดอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น ผู้ชมจะมีโอกาสเยี่ยมชมบ้าน-สตูดิโอศิลปินเชียงรายซึ่งกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ทั่วเชียงราย โดยจะมีข้อมูลระบุไว้ในแผนที่เดินทางชมงานเบียนนาเล่ด้วยวันนี้พวกเรา The Collective เลยอยากชวนทุกคนไป 'เปิดโลก' และช่วยกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับนิทรรศการงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023 ครั้งนี้กันครับ


ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: พิกัด: จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลา: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567========================


ติดตามข่าวสารและเรื่องราวของพวกเราได้ที่นี่


14 views

Comments


bottom of page