• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest

The Collective Studio

ZAND MORADA HOTEL [WIP]

Category : Hotel

Finish : June 2021


งานปรับปรุงรีโนเวทโรงแรม Zand Morada Pattaya ที่เราออกแบบเสร็จแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่นี่ !!!




 

Perspective


 

On Site


 

18 MAY 2020


 

The Collective Studio Co., Ltd.

Architectural & Interior Design

www.ctstu.com

Tel. 094 442 4652

Email: collectivetalk@gmail.com


ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราได้ที่นี่

Line : Facebook : Instagram : Twitter : Website : Youtube