top of page

NARA THAI CUISINE OFFICE


Category : Workplace

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand


งานออกแบบปรับปรุงสำนักงานของบริษัท นาราไทย คูซีน ที่เราเห็นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ากันหลายที่ โดยปรับปรุงในส่วนห้องประชุม ห้องสัมมนา และพื้นที่ห้องแผนก Store โครงการตั้งอยู่ที่อาคารมณียาเซ็นเตอร์ เพลินจิต พื้นที่รวม 345 ตรม.


ออกแบบในแนวทาง Modern Contemporary ที่สอดแทรกความเป็นพื้นถิ่นเล็กๆ ดูเรียบง่าย สบายตา สบายใจต่อผู้ทำงานComentários


bottom of page