top of page

SUPACHOK PRESS


งานออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานบริษัทสิ่งพิมพ์ ศุภโชคการพิมพ์ ที่เป็นอาคารสำนักงานกึ่งโกดัง

แบ่งพื้นที่เป็นส่วนเครื่องจักรที่ผลิตการพิมพ์ต่างๆ และตัว


อาคารด้านหน้าขนาดสองชั้นที่แบ่งพื้นที่การใช้สอยชั้นหนึ่งเป็น โซนต้อนรับ โซนห้องประชุมย่อยๆ และห้องอาหาร ห้องทำงานของพนักงาน และพื้นที่ชั้นสองที่เป็นส่วนทำงานของทีมงานและห้องทำงานของเจ้าของบริษัท และห้องพักผ่อนส่วนตัว




Comments


bottom of page