top of page

STARVIEW CONDO [Residential]

Category : Residential

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand 


งานออกแบบตกแต่งภายในคอนโดฯ ขนาด 70 กว่า ตรม. ที่เป็น private unit แบบเปิดลิฟท์มาแล้วเจอห้องเลย งานนี้เน้นทุกรายละเอียด ด้วยตัวเจ้าของเองชอบในงาน design ที่มีรายละเอียดและ function การใช้งานที่เยอะ เรียกว่าใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุด เลยออกมาเป็นสไตล์ผสมผสาน ที่มาจากตัวตนของผู้อยู่อาศัยโดยแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นโถงทางเข้าหลักหน้าลิฟท์ ก็มีการตกแต่งทางเข้าหน้าห้องใหม่ด้วยการทำกำแพงปูนเปลือย และป้ายชื่อห้องใหม่ พร้อมปูพื้นทางเดินใหม่หมด และมีการทุบเปลี่ยนแปลงห้องบางห้องออก เพื่อให้ได้ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย

Comments


bottom of page