สัมภาษณ์แนวคิดการออกแบบ SPORE OFFICE ที่ FORFUR


อีกครั้งกับผลงาน Spore Bangkok Office ของเราที่มีหลายคนชอบ

คราวนี้ได้ FORFUR มาสัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการทำงานออกแบบครั้งนี้

ขอบคุณที่ชื่นชมผลงานของเราครับ


#thecollectivestudio #designsolution #sporebkk #officedesign #interiordesign #workplace

4 views
C_b_r.png