• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest

RTAF601

Category : Hospitality

Interior Design : Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand

Area : 80 sq.m.

Year : 2016


ผลงานออกแบบห้องพักผ่อนของฝูงบิน601 กองบิน6 แห่งกองทัพอากาศไทย สำหรับฝูงบินเครื่อง C-130 Hercules นี้เป็นฝูงบินที่มีการทำงานที่หนักมากๆ เหตุจากการปฎิบัติภารกิจที่หลากหลายนั่นเอง ทำให้ฝูงบินนี้มีจำนวนนักบินและเจ้าหน้าที่ในฝูงบินเยอะพอสมควร เราเลยมาออกแบบห้องพักผ่อนนี้กันใหม่ ให้สะดวกสบายมากขึ้น โดย concept ในการออกแบบ ก็มาจากตัวเครื่องบินประจำฝูง เจ้า C-130 ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆ เราหยิบเอาเรื่องราวความคลาสสิคในยุคอดีตที่เครื่องบินลำนี้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆ ซึ่งทกอย่างในยุคนั้นยังคงความคลาสสิคอยู่ ผสมผสานกับความดิบและแข็งแกร่งของเครื่องบิน จนออกมาเป็น Aviator Concept อย่างที่เห็นกันนี้