PP SUPERWHEEL [Retail]

Category : Retail

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand 


งานออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 4 ห้องครึ่ง ทั้งภายนอกและภายในจากร้านเดิม ให้ทันสมัยเปลี่ยนโฉมใหม่หมดด้วยสีแดงที่โดดเด่นของร้าน ให้สื่อถึงความ sport ของล้อรถยนต์ ที่โฉบเฉี่ยวเร็วแรง ตาม concept ของลูกค้าที่ให้ไว้งานออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 4 ห้องครึ่ง ทั้งภายนอกและภายในจากร้านเดิม ให้ทันสมัยเปลี่ยนโฉมใหม่หมดด้วยสีแดงที่โดดเด่นของร้าน ให้สื่อถึงความ sport ของล้อรถยนต์ ที่โฉบเฉี่ยวเร็วแรง ตาม concept ของลูกค้าที่ให้ไว้

36 views
C_b_r.png