top of page

H.O.M HOSTEL

Category : Hospitality

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand 


ออกแบบโรงแรมไม่ซ้ำใคร เปลี่ยนโรงแรมให้เก๋าในบรรยากาศโรงรถ


งานออกแบบโรงแรมรับปรุงอาคารเก่าเพื่อใช้เป็น HOSTEL จากร้านขายเครื่องจักร อะไหล่เก่าเปลี่ยนเป็นที่พักชื่อว่า H.O.M ย่อมาจาก House of Machine เพื่อคงเรื่องราวในอดีตของสถานที่ไว้ จึงมีการออกแบบโรงแรมและตกแต่งให้ได้อารมณ์แบบอะไหล่เครื่องจักรให้ดูเหมือนพักอยู่ในโรงงานอะไหล่เก่าสมัยที่สร้างตึกในยุคแรก
Comments


bottom of page