GO-HONG 2 [F&B]

Category : F&B

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,thailand 


งานส่วนต่อขยายร้าน โกโฮ่ง Dog Cafe ร้านที่เราเคยออกแบบไป มาตอนนี้เจ้าของเช่าที่ดินเพิ่มได้จึงอยากปรับปรุงร้านและออกแบบส่วนต่อขยายใหม่ เราจึงออกแบบส่วนต่อขยายให้เป็นพื้นที่ห้องแอร์ และพื้นที่ outdoor ผสมกัน และปรับเปลี่ยนทางเข้าใหม่ ให้เข้ากับพื้นที่ใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงไป105 views
C_b_r.png