top of page

2499 CHILL BAR

Category : Food & Beverage

Location : Saraburi ,Thailand

Area : 462 Sq.m.

Year : 2021


ภาพ Perspective หน้าร้าน 2499 ชิวบาร์
2499 ชิวบาร์

งานออกแบบปรับปรุงร้าน 2499 ชิวบาร์ จังหวัดสระบุรี ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านใหม่ให้สดใสขึ้น แต่ยังคงความสนุกสนานแบบดิบๆของร้านเดิมอยู่

ภาพ 2499 ชิวบาร์ ที่ตกแต่งแบบ Tropical
2499 ชิวบาร์ โซนร้านอาหารกลางวันที่จะเปิดในอนาคต

สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่น่าสนใจของทางร้านได้ที่เพจ 2499ชิวบาร์ นะครับ


----------------------------------------

The Collective Studio Co., Ltd.

Architecture & Interior Design

www.ctstu.com

Tel. 094 442 4652


ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราได้ที่นี่

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page